بازدید مدیرکل به همراه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس اداره حراست از شهرستان هاي مرودشت و زرقان

Mehdi Dehghani

1396-10-20


در راستای بازدید های دوره ای از ادارات ، مدیرکل ثبت احوال استان باتفاق معاون توسعه مديريت و پشتيباني و  رئیس اداره حراست با حضور در شهرستانهای مرودشت و زرقان از ادارات ثبت احوال این شهرستانها بازدید و عملکرد اين ادارات را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دادند .

عليرضا انصاري اجراي مطلوب و به موقع طرح صدور كارت هوشمند ملي را مهمترين اولويت  ثبت احوال استان خواند و اضافه كرد براي اجراي موفق و مطلوب اين طرح مهم در سطح استان احراز هویت اشخاص در برنامه طرح کارت هوشمند ملی ، تلاش و همت مضاعف همه همكاران مهمترين عامل است كه بايد به آن اهتمام ويژه داشته باشيم.

مدير كل ثبت احوال فارس افزود: نظام اداری سازمان ثبت احوال در سالیان اخیر با پیشرفتهایی که داشته است بسیاری از امور مردم را تسهیل و سرعت و دقت را لحاظ نموده است و این امر موجبات رضایت عمومی را بطور قابل توجهی افزایش داده است اما بخشی از این رضایتمندی مربوط به تکریم مراجعین می باشد که امیدواریم همکاران با رعایت این اصل در زمینه رضایت متقاضیان خدمت را بیش از پیش فراهم سازند .

در ادامه این سفر مدیر کل باتفاق همراهان از واحدهای مختلف اداره و نحوه چگونگی توزیع کارت هوشمند ملی و صدور سند ولادت و ارائه خدمات به شهروندان بازدید بعمل آوردند.