نشست صمیمی مدیر کل با کارکنان اداره کل ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-10-11


مدیرکل ثبت احوال فارس در نشست صمیمی با کارکنان اداره کل ثبت احوال استان فارس ضمن تشکر و قدردانی از تلاشها و زحمات همکاران و تبریک سالروز سوم دي ماه روز ملي ثبت احوال و هفته ثبت احوال   گفتند: با توجه به رسالت خطيري كه بر عهده سازمان ثبت احوال مي باشد و اين دستگاه با اينكه يك دستگاه شبه امنيتي مي باشد و در ارائه خدمات به شهروندان   قابل قياس با ديگر دستگاهها نمي باشد و در حال حاضر هم  ديدگاه مسئولين سازمان و مردم نسبت به اين سازمان با توجه به الكترونيكي شدن و ورود به دولت الكترونيك تغيير كرده است و با توجه به اين  تغيير ديدگاه  تاكيد نمودند كه تمامي همكاران در جهت رسيدن به اهداف سازمان تمامي تلاش خود را بكار گيرند و در راستاي توسعه مسائل فكري و فرهنگي از جمله رفتار فردي ، اجتماعي و اداري دقت نظر كامل و در ارتباط با ارباب رجوع بهترين برخورد مناسب را داشته باشند   و كارهاي شهروندان را در اسرع وقت و با دقت و بدون هيچ مطالبه و چشم داشتي انجام دهند

ایشان درادامه بر پیگیری مکاتبات اداری و همکاری بیشتر همکاران در تمامي حوزه ها را خواستار شد و در   پایان این نشست درباره مشکلات و پرسشهای همکاران بحث و تبادل نظر گردید و راهکارهای حل آن مورد بررسی قرار گرفت .