تبریک مدیر کل ثبت احوال فارس به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال به همکاران این استان

Mehdi Dehghani

1396-10-2


عليرضا انصاري مدیر کل ثبت احوال استان فارس، فرارسیدن هفته ثبت احوال را به مجموعه ثبت احوال استان تبریک گفت.