پیام رییس سازمان به مناسبت روز ملی ثبت احوال

Mehdi Dehghani

1396-10-2


معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال به مناسبت فرا رسیدن سوم دیماه روز ملی ثبت احوال، پیام تبریکی صادر کرد.