بازديد مديركل ثبت احوال استان فارس از اداره ثبت احوال شهرستان لامرد

Mehdi Dehghani

1396-9-30


مديركل ثبت احوال استان فارس در سفر به جنوب استان از اداره ثبت احوال شهرستــان لامرد بازديد كرد.

عليرضا انصاري دراين بازديد ضمن حضور در بخشهاي مختلف و بررسي روند ارائه خدمات به مردم با همكاران اداره ثبت احوال اين شهرستان نيز درفضايي صميمانه به گفتگو پرداخت و درخصوص پي گيري مسائل و مشكلات آنان دستورات لازم را صادر كرد. مديركل ثبت احوال استان دراين بازديد همچنين طي سخناني با اشاره به ضرورت تلاش حداكثري در ارائه خدمات به مردم گفت : « خروجي ومحصول كليه تلاشهاي ستادي و درون سازماني ارائه مطلوب خدمات به مردم است بنابراين بايد تلاش نمائيم ارائه خدمات به مردم به عنوان اصلي ترين محصول كليه فعاليتها  ، به شكل مطلوب ارائه گردد.»

جناب آقای انصاری همچنین با فرماندار شهرستان لامرد دیدار و درجلسه ای مسائل و مشکلات اداره ثبت احوال لامرد بررسی و مدیر کل در خصوص تبیین و جایگاه ثبت احوال و کمبود اعتبارات مطالبی را بیان فرمودند و فرماندار محترم قول مساعدت جهت حل مشکلات اعتباری  را دادند.