سفر مدیرکل به همراه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس اداره حراست به شهرستان مهر

Mehdi Dehghani

1396-9-30


مديركل ثبت احوال استان فارس از اداره ثبت احوال مهر بازديد كرد.

عليرضا انصاري درسفر به شهرستان مهر باحضور در اداره ثبت احوال اين شهرستان از اين اداره بازديد كرد. مديركل ثبت احوال دراين بازديد با تأكيد بردقت و نظم در انجام امورآن را زيربنا و اساس موفقيت طرح ها و برنامه هاي مهم خواند و گفت : « تلاش كنيد در كوچكترين امورنيز نظم و دقت لازم را رعايت كنيد كه اين امر زير بنا و اساس موفقيت هر برنامه و طرحي خواهد شد» عليرضا انصاري اجراي مطلوب و به موقع طرح صدور كارت هوشمند ملي را مهمترين اولويت  ثبت احوال استان خواند و اضافه كرد « براي اجراي موفق و مطلوب اين طرح مهم در سطح استان نظم ، دقت ، تلاش و همت مضاعف همه همكاران مهمترين عامل است كه بايد به آن اهتمام ويژه داشته باشيم » وي در پايان با همكاران اين اداره درفضايي صميمانه به گفتگو پرداخت .

در ادامه مدير كل ثيت احوال فارس در سفر به شهرستان مهر  با فرماندار اين شهرستان ديدار و گفتگو كرد.در اين ديدار فرماندار شهرستان مهر بر حمايت از مجموعه ثبت احوال شهرستان درخصوص ارائه بهتر خدمات به مردم اين شهرستان تأكيد كرد  و از مدير كل و كاركنان مجموعه ثبت احوال در خصوص اجراي پروژه مهم واساسي صدور كارت هوشمند ملي تقدير و تشكر كردند.