برگزاری جلسه كارگروه اهداف راهبردي ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-9-1


جلسه كارگروه اهداف راهبردي ثبت احوال فارس به ریاست عليرضا انصاري مدیرکل محترم استان و با حضورمعاونین ،رئيس ادراه حراست و رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني  در محل اداره کل برگزار گردید .

در ابتدای جلسه مدير كل ثبت احوال فارس ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه ربيع الاول و هفته بسيج به اين نكته اشاره كردند كه طرح تحرك (اهداف راهبردي)و برنامه ارزيابي عملكرد از برنامه هاي مهم سازمان مي باشد ،لذا همكاران بايد امور محوله مربوط به حوزه خود بصورت مكرر پيگيري و در سريعترين زمان ممكن اقدام به انجام آن نمايند و در ادامه افزودند در خصوص برگزاري جلسه شوراي هماهنگي ثبت احوال و نيز شوراي راهبردي جمعيت با استانداري هماهنگي هاي لازم انجام شود.در ادامه جلسه رئيس اداره حقوقي توضيحاتي در خصوص پيگيري اسناد مالكيت ساختمان هاي ادارات تابعه ارائه نمودند  و در جلسه مصوب شد كه معاونين در پايان هر ماه گزارش عملكرد حوزه مربوطه را به مدير كل ارائه دهند.

در ادامه جلسه جناب آقاي نجيبي رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني به مشروح مصوبات جلسه قبل پرداختند و معاونين به گزارش برنامه هاي انجام شده و در حال اجراي حوزه خود پرداختند .