دیدار معاون وزير و رئيس سازمان ثبت احوال كشور با استاندار فارس

Mehdi Dehghani

1396-8-27


دكتر حمید درخشان نیا معاون وزير و رئيس سازمان ثبت احوال كشور  با استاندارفارس ديدار وگفتگوكرد .

در ابتدای این دیدار آقای علیرضا انصاری مدیرکل ثبت احوال فارس ضمن خوش آمدگوئی به جناب آقای دکترحمیددرخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و همچنین حمایتهای جناب آقای مهندس اسماعیل تبادار استاندارمحترم فارس به بیان اهداف و مأموریت های ثبت احوال پرداخت و گزارش مبسوط از عملکرد اداره کل ثبت احوال فارس درحوزه های مختلف ارتقاء آمار پوشش وقایع حیاتی ، صدور شناسنامه مکانیزه  پایگاه محور با رویکرد اتقان اسناد هویتی ، افزایش ایستگاههای ثبت نام کارت هوشمند ملی ، صدور شناسنامه شهید بصورت متمرکز و مکانیزه و نهایتاً صدور تعداد 2 ميليون کارت هوشمند ملی و تحویل قریب به 55 درصداز آن به مردم عنوان نمودند.

رئيس سازمان ثبت احوال كشور نيز در اين ديدار ثبت احوال را نهادي حاكميتي و زيرساختي معرفي كرد و افزود: ثبت احوال در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تاثيرگذار است و احراز هويت و تابعيت و نيز مباحث فرهنگي مربوط به نامگذاري فرزندان از جمله تاثيرات اين دستگاه اجرايي است.

وي با تاكيد بر اين كه ثبت احوال به يك سازمان الكترونيك تبدیل شده است، افزود: ثبت احوال با تكيه بر پشتيباني هاي بي سابقه دولت و پروژه هاي مهمي همچون صدور شناسنامه هاي مكانيزه، الكترونيكي كردن آرشيو اسناد سازمان و صدور كارت هوشمند ملي، شرايط متفاوتي نسبت به گذشته را تجربه مي كند.

دکتر حمید درخشان نیا  با تقدير از حمايت هاي فراوان استانداري فارس از اداره كل ثبت احوال، به بازديد خود از ادارات ثبت شهرستان هاي شیراز و سپیدان و نیز ایستگاه شماره 2 تحویل کارت هوشمند ملی در شیراز اشاره كرد و اظهار داشت: هم اكنون بسياري از خدمات ادارات ثبت احوال، به صورت مكانيزه و در سريع ترين زمان ممكن به مردم عرضه مي شود. ايشان در بخش دیگری از سخنانشان به بیان اقدامات و عملکرد اداره کل ثبت احوال استان فارس در حوزه های مختلف پرداخت و ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد آن مجموعه از مدیرکل ثبت احوال استان فارس جناب آقای علیرضا انصاری تقدیر و تشکر نمود.

 

در این دیدار جناب آقای مهندس اسماعیل تبادار استاندار محترم فارس ضمن خوش آمد گوئی و تشکر از جناب آقای دکتر درخشان نیا آمار و اطلاعات را اساس برنامه ریزي ، توسعه و تعالی کشور دانستند وبه بیان اهمیت و جایگاه ثبت احوال به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اشاره نمودند. و اضافه نمودند  تلاش درجهت ثبت به موقع وقایع حیاتی وارتباط سیستمی فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی و ثبت احوال می تواند زمینه اطلاعات دقیقتر را فراهم نموده و جامعه را به سمت ترقی و پیشرفت رهنمون سازد.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان کارت هوشمند ملی را یکی از مهمترین اسناد هویتی و کلید ورود به دروازه دولت الکترونیک دانستند که با بکارگیری این کارت زمینه استفاده متخلفین از اسناد مردم به حداقل ممکن کاهش می یابد و تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری در کشور را در پی خواهد داشت.