بازدید رئیس سازمان ثبت احوال کشور و هیئت همراه از ایستگاه شماره 2 تحویل کارت هوشمند ملی در شیراز

Mehdi Dehghani

1396-8-25


جناب آقای دکتر درخشان نیا رئیس محترم سازمان ثبت احوال کشور ؛ به اتفاق هیئت همراه ازایستگاه شماره 2 تحویل کارت هوشمند ملی در شیراز بازدید بعمل آوردند.در این دیدار که جناب آقای انصاری مدیرکل ،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس اداره حراست ثبت احوال استان فارس ایشان را همراهی نمودند كه  ضمن بيان اهميت مباحث احراز هويت و شناسايي ايرانيان و اصالت مدارك ابرازي توسط متقاضيان تحويل كارت هوشمند ملي و رعايت فرآيند انجام كار توسط كاربران مربوطه و ارائه آموزشهاي لازم به آنها ، توضیحاتی از روند تحویل کارت هوشمند ملی و خدمات این طرح ملی به شهروندان نحوه تعامل اداره کل ثبت احوال فارس با دفاتر پیشخوان نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در پایان این بازدید دکتر درخشان نیا از زحمات کارکنان ایستگاه تحویل کارت هوشمند و مدیرکل ثبت حوال استان فارس تقدیر و تشکر بعمل آورد .