بازديد مدير كل ثبت احوال استان از ادارات ثبت احوال بوانات و خرم بيد1396-8-15


عليرضا انصاري مدیرکل ثبت احوال فارس به اتفاق داويد صادقي معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و محمد هادي كارگر رئیس اداره حراست ضمن حضور در ادارات ثبت احوال بوانات و خرم بيد ، نحوه ارائه خدمات ،تکریم ارباب رجوع و میزان رضایت‌مندی مردم از خدمات ثبت احوال را مورد ارزیابی قرار دادند .

مدير كل ثبت احوال فارس در این بازدید ضمن دیدارصمیمی با کلیه همکاران ، به بررسی درخواست های تعویض شناسنامه و کارت هوشمند ملی پرداختند . عليرضا انصاري هدف از بازدیدهای خود را بررسی مشکلات و ایجاد راهکارهایی برای از بین بردن آنها عنوان کرد و تصریح کرد : نظارت و تعامل در کار باعث ازبین بردن مشکلات و ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم می گردد . در پایان مدیرکل از تلاشهای صورت گرفته در زمینه های مختلف به ویژه اقدامات مهمی نظیر صدور شناسنامه مکانیزه ، صدور کارت هوشمند ملی ابراز رضایتمندی کرد و از زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط روسا و کارکنان این ادارات تقدیر و تشکر نمود.

 

درادامه جناب آقای انصاری ضمن ديدار با فرماندار شهرستان بوانات در خصوص اهميت و جايگاه ثبت احوال و تسهيل در ارائه خدمات به شهروندان مطالبي بيان فرمودند و فرماندار محترم شهرستان بوانات از حضور مديركل ثبت احوال استان به شهرستان بوانات و تلاشهاي ايشان تقدير و تشکر کردند و  در ادامه بر حمايت از مجموعه ثبت احوال شهرستان درخصوص ارائه بهتر خدمات به مردم اين شهرستان تأكيد كردند و فرماندار محترم قول مساعدت جهت حل مشکلات اعتباری  اين شهرستان را دادند.