بازديد مدير كل ثبت احوال استان فارس از ادارات ثبت احوال سروستان و خرامه

Mehdi Dehghani

1396-8-4


مدیر کل ثبت احوال استان  به اتفاق معاون توسعه مديريت و پشتيباني و رئيس اداره حراست جهت بازدید دوره ای از عملکرد ادارات ثبت احوال سروستان و خرامه به این شهرستانها سفر کرد .

عليرضا انصاري  مدیرکل ثبت احوال فارس  با حضور در ادارات ثبت سروستان و خرامه ضمن  نشست صميمي با رئیس و کارکنان از نزدیک از اقدامات بعمل آمده در حوزه های مختلف ، بویژه درحوزه کارت ملی هوشمند و صدور شناسنامه مکانیزه مورد ارزیابی قرار دادند . ايشان ضمن بررسي عملكرد حوزه های مختلف کاری و ارائه راهكارهاي لازم در جهت پيشبرد اهداف سازماني ، خواستار توجه ویژه به اجرای طرح کارت هوشمند ملی و وضعیت EQC در کنار انجام مطلوب دیگر وظایف محوله‏ شدند و فرمودند : امروز اجرای طرح صدور کارت هوشمند ملی یک زیرساخت برای تحقق دولت الکترونیک می باشد و همه ما باید تلاش کنیم در اجرای این طرح عظیم و ملی سربلند و موفق باشیم . در ادامه مدیرکل با توجه به بروز بودن خدمات ارائه شده از  زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط روسا و کارکنان این ادارات تقدیر و تشکر نمود.

جناب آقای انصاری همچنین با فرماندار شهرستان سروستان دیدار و فرماندار شهرستان سروستان با تشكر از حضور مديركل ثبت احوال استان وهيئت همراه بر تلاش رئیس و کارکنان ثبت احوال شهرستان سروستان در خصوص پوشش حداكثري و به موقع وقايع حياتي تأكيد كرد.