برگزاری همایش رؤسای ادارات ثبت احوال استان فارس-مهرماه 1396

Mehdi Dehghani

1396-7-25


همايش روسای ادارات تابعه با حضور جناب آقاي انصاري مدير كل ثبت احوال فارس ، معاونين ، رئيس اداره حراست و روساي ادارات تابعه در روز دو شنبه 96/7/24در سالن اجتماعات اداره‌کل ثبت احوال استان فارس برگزار گردید .

در آغاز همایش جناب آقای انصاري مدير كل ثبت احوال فارس ضمن خیرمقدم به تشریح اهداف، عملکرد و نقش و اهمیت اداره کل ثبت احوال پرداختند .

مدیرکل محترم ثبت احوال با تشریح عملکرد ثبت احوال فارس در 6 ماه نخست سالجاری با اشاره به پروژه کارت هوشمند ملی یادآور شد که تا پایان سال جهت تحقق هدف مورد نظر سازمان در خصوص ثبت نام كارت هوشمند ملي، درخواست جدید اخذ شود که تحقق این برنامه مستلزم تلاش مضاعف، اطلاع رسانی شایسته و دقیق و جمع آوری درخواست است و در ادامه تاکید کردند :یکی از ملاک های عمده ارزیابی ، میزان فعالیت در زمینه کارت هوشمند ملی است.

در ادامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در خصوص تعامل و هماهنگي در امور مالي و اداري و مديريت مصرف هزينه هاي اداري ، معاون امور اسنادهویتی در خصوص وضعیت حقوقی و سجلی ،ارسال عملكرد در زمانهای مقرر، معاون فناوری اطلاعات در مورد وضعیت کارت هوشمند ملی،کارکردهای مختلف در ثبت ولادت و فوت،بحثهای مختلف انفورماتیک ، رئیس اداره حراست در خصوص نظارت بر عملکرد دفاتر،رعایت شئونات،دقت در فعالیتهای تخصصی ،تکریم مردم و مدير امور مالي مباحثي در حوزه ي امور مالي  پرداختند.

همچنین روساي ادارات تابعه استان در پايان همايش به بیان مشکلات موجود در ادارات متبوعه پرداختند که پاسخ ها و راهکارهای مربوطه از سوی معاونین در هر حوزه به ایشان ارائه گردید .

در پایان همايش جناب آقاي انصاري از تلاشهای ارزنده  و زحمات مستمر و صادقانه کلیه کارکنان ، معاونین و کارشناسان ثبت احوال فارس تقدیر و تشکر نمود.