عیادت مدیرکل ثبت احوال فارس از همكار اداره كل

Mehdi Dehghani

1396-4-4


عليرضا انصاري مدير كل ثبت احوال فارس باتفاق سرپرست معاونت امور اسناد هويتي و رئيس اداره حراست در 4 تير 1395 مصادف با آخرين روز ماه مبارك رمضان از جناب آقاي سيد عظيم حسيني‏ همكار زحمتكش اين اداره كل عيادت نمود.

مدير كل محترم ثبت احوال فارس ضمن دلجوئي از ايشان ، شفای عاجل این عزیز را ازخداوند متعال مسئلت نمود.