تبریک روز روابط عمومی

Mehdi Dehghani

1396-2-27


تبریک روز روابط عمومینامگذاری 27 اردیبهشت‌ماه به این نام، بهانه‌ای است تا نقش و جایگاه این هنر فن را به عنوان هنرهشتم یادآورشویم ودست‌آوردهای تلاشگران خانواده بزرگ ارتباطات را ارج نهیم.

  

بسمه تعالی

نامگذاری 27   اردیبهشت‌ماه به این نام، بهانه‌ای است تا نقش و جایگاه این هنر فن را به عنوان هنرهشتم یادآورشویم ودست‌آوردهای تلاشگران خانواده بزرگ ارتباطات را ارج نهیم.

امروزه روابط عمومی پل ارتباطی میان افراد جامعه و سازمانها و نهادهی می باشد لذا اهمیت و ضرورت روابط عمومی، هنر مردم داری، معرفی کردن دستگاه و مرکز ثقل اطلاعات و اخبار   است .

بدیهی است نگاه به روابط عمومی باید نگاهی اعتماد بخش و سازنده باشد و بستر را برای مسائل فرهنگی آماده کند. بر اساس این نگاه است که روابط عمومی   می تواند از جایگاه مهمی برخوردار شود.

امروز مهمترین علمی که در علوم اجتماعی دنبال میشود علم ارتباطات است نباید جایگاه   روابط عمومی ها به تبلیغات تنزل کنند.

امید است دست اندرکاران تلاشگر و توانمند این حوزه با استعانت از پروردگار متعال، در سال 96 که توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گرفته است،همگام با دولت تدبیر و امید توشه‌ای پربار برای حرکت آگاهانه در مسیر پیشرفت، تعالی و رفاه جامعه اسلامی برگیرند چرا که فعالان عرصه روابط عمومی نقش مهمی در تحقق اهداف سال ( اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال) دارند و باید جهادگرانه در این راستا تلاش کنند.

اینجانب  هفته روابط عمومی بویژه 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی را صمیمانه به تمامی دست اندرکاران صدیق و سختکوش این حوزه تبریک و تهنیت می‌گوییم و برای آنان در این مسیر دشوار، حساس و مسئولیت آفرین آرزوی توفیق روز افزون داریم.    علیرضا انصاری(مدیر کل ثبت احوال فارس)