ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
سه شنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۲
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

 

 

اقدامات حوزه بانوان در سال 1398

اقدامات روز زن

فرم زنان موفق

تغذيه و سلامت  

مقلات مناسب در خصوص حجاب

نقش تربیتی و اجتماعی و اسلامی حجاب در جامعه و خانواده

گزارش و عملكرد

مهارتهاي زندگي

زن ، جامعه مدني ، حقوق شهروندي

با بررسي تفاسير از حقوق شهروندي درمباحث جامعه شناختي مي توان گفت كه حقوق شهروندي نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مدرن متناسب با جامعه مدرن است كه براي تمام اعضا متناسب با آنان وظايف ، تكاليف ، مسئوليت و تعهدات اجتماعي فرهنگي سياسي و اقتصادي قائل است. در اين نگاه نقش زن به عنوان نيمي از جامعه مدرن از يك سو و از سوي ديگر به عنوان كانون اصلي شكل گيري ابتدايي ترين و اصيل ترين مجموعه مدني يعني خانواده بسيار حائز اهميت خواهد بود. به طوريكه ايفاي مناسب و شايسته اين نقش مي تواند مروج و مشوق احساس عضويت و تعلق اجتماعي مدرن در كل جامعه شده و در نهايت به محصول شيرين برخورداري عادلانه ، منصفانه و متكامل تمام اعضاي جامعه از منابع ، منافع و امتيازات قانوني شود. اما براي رسيدن به اين مطلوب اجتماعي نيازمند بازتعريف نو در واژه حقوق شهروندي زن خواهيم بود. براساس اين بازتعريف ، تحقق حقوق شهروندي زنان جز لاينفك تحقق جامعه مدني بوده و مشاركت داوطلبانه با ايجاد بستر و شرايط لازم در تمام نقش هاي اجتماعي براي زنان شرط اصلي اين تحقق خواهد بود. در شرايطي كه ما امروز در نظام نوين جهاني با گسترش ارتباطات ، جهاني شدن و فرا فرهنگ گرايي مواجهيم اين باز تعريف متناسب با فرهنگ ملي و اجتماعي ضرورتي مهم و اساسي است. گذر از برخي ديدگاهها مانند تقابل حضور زن با حضور مرد يا تلقي "جنس دوم" بودن زن كه ريشه در ساختارهاي سنتي دارد ، زمينه ساز اصلي اين باز تعريف است. براي ارائه اين الگو و باز تعريف بايد به نقش زنان در روند توسعه اشاره و اين نقش را فراتر از نقش هاي ذاتي و سنتي مانند نقش وي در خانواده كه كاملاً مورد احترام و پذيرش خواهد بود، پذيرفت . نقشي كه براساس آن بايد در ابتدا خانواده ها را از مناسبات دموكراتيك بين زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگوئي به انتظارات اجتماعي ، احقاق حقوق خود را از خانواده به عنوان ابتدايي ترين جامعه مدني تمرين و پس از دريافت پاسخ مناسب و مثبت به عرصه هاي اجتماعي فراتر وارد شوند. البته اين امر حاصل نمي شود جز با فرهنگ سازي جهت شناخت ، تحليل و بررسي ماهيت مناسبات زن و مرد وحقوق متقابل آنان در خانواده ها و پذيرش حقوق مدني زنان دركانون خانواده كه متأسفانه در بسياري از خانواده ها دانسته و ندانسته تضييع مي شود. در اين فرهنگ سازي آموزش و آگاهي بخشي به زنان و مردان ضروري بوده كه نقش نهادهاي اجتماعي و رسانه ها و حتي حاكميت در اين آموزش عمومي فرهنگي بسيار حائز اهميت است. امروز بايد بپذيريم اگر الگويي شايسته از ايفاي نقش جديد زنان و حقوق مدني آنان را ارائه نكنيم در بستر دنياي ارتباطات الگوهاي ديگر آماده ورود خواهند بود كه قطعاً با فرهنگ و باورهاي ما همخواني نخواهد داشت. براساس تعاريف حقوق شهروندي اين الگوي مدني بايد سه نوع نقش و حقوق شناخته شده زنان را تأمين نمايد. 1- حقوق مدني پايه 2- حقوق سياسي 3- حقوق اجتماعي

1-     حقوق مدني پايه

اين بخش از حقوق زنان معطوف به آزادي هاي فردي ، آزادي هاي شخصي ، آزادي بيان و انديشه ، حق دخل و تصرف در اموال و حقوق قانوني وحقوق قضائي است . اين بخش از حقوق زن در واقع زيربنا و اساس ايفاي نقش مدني او در سطوح بالاتر مدني است. هنگامي كه زن با حقوق ابتدايي و آزادي هاي فردي خويش آشنا شود و بتواند اين حقوق خود را استيفاء نمايد،بديهي است آمادگي لازم را براي ايفاي نقش مطلوب در حقوق سياسي و اجتماعي خواهد يافت . به طور مثال هنگامي يك زن مي تواند نماينده اي موفق در عرصه هاي اجتماعي و سياسي براي جامعه زنان باشد كه در ابتدا و دراصلي ترين كانون مدني خود يعني خانواده و نيز زندگي شخصي بنحو شايسته اي از حقوق خود دفاع كرده باشد.

2-     حقوق سياسي

حقوق سياسي به طور كلي شامل حقوق انتخاب ، مشاركت، اثربخشي در گروههاي سياسي و جريانات برخوردار از قدرت سياسي است . اين بخش از حقوق به دليل برخورداري از مناسبات قدرت براي قدرت چانه زني و احقاق حقوقي كلان اجتماعي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. مشاركت فعال پويا و آگاهانه درعرصه هاي سياسي ، احزاب و گروههاي اثربخش اين حوزه زمينه اصلي تحقق اين حقوق خواهد بود. هنگامي كه جامعه زنان به عنوان نيمي از اجتماع از قدرت بسيار مهم و اثر گذار خود درعرصه هاي سياسي مانند انتخابات آگاه باشد بنحوي خواهد توانست با اعمال اين قدرت زمينه احقاق حقوق اجتماعي خود را فراهم آورد . موضوعي كه متأسفانه در حال حاضر جامعه زنان ما چندان از آن استفاده مطلوب نداشته است كه حضور تنها 9 نماينده زن در ميان 290 نماينده مجلس شوراي اسلامي مصداق بارز آن است. حساس كردن جامعه زنان به حضور زنان شايسته و اثر گذار در عرصه هاي مهم سياسي شرط اصلي تحقق حقوق سياسي آنان خواهد بود.

3-    حقوق اجتماعي

 

امروزجامعه زنان ما نيازمند ارائه الگويي مناسب براي ايفاي نقش خود در جامعه مدني است . الگويي نو ، متمدنانه بر اساس باورهاي فرهنگي و واقعيت هاي اجتماعي روز جامعه تا اين بخش از جامعه از پذيرش الگوهاي ديگران كه در دنياي ارتباطات به راحتي با آن مواجه است بي نياز باشد./

تماس با ما

 

شیراز - ميدان معلم-بلوار همت جنوبي

اداره کل ثبت احوال فارس

تلفن شیراز  شماره نمابر  ایمیل
071-36322220-2 071-36322016  info@focr.ir
top