ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
سه شنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۰
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

تعرفه های سال 1400

درآمد خدمات الکترونیکی               

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات جدید

1

ثبت ولادت درمهلت قانونی بهمراه صدورشناسنامه

300,000

2

 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی( تا سه ماه) بهمراه صدورشناسنامه

350,000

3

 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(ازسه ماه وبعدآن)بهمراه صدورشناسنامه

550,000

4

تنظیم سند هویتی به موجب اجرای احکام مراجع قضائی

2,400,000

5

تنظیم سندهویتی وصدور شناسنامه برای مشمولین بند 4و5و6 ماده 976و979 قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وبازگشت به تابعیت

1,500,000

6

صدورشناسنامه مجدد

300,000

7

صدورشناسنامه مجدددراجرای مواد32و33قانون ثبت احوال

1,250,000

8

صدورشناسنامه مجددناشی از فقدان (نوبت اول)باستثناءمشمولین تبصره 2ماده 1قانون تخلفات ،جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 70/5/10مجمع تشخیص مصلحت نظام

500,000

9

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم )

1,000,000

10

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وبعدازآن)

3,000,000

11

تغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول با تجویز سازمان)

3,000,000

12

تغییرنام (نوبت اول )

3,500,000

13

تغییرنام و نام خانوادگی برای بار دوم وبازگشت به نام خانوادگی اولیه

3,000,000

14

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41قانون ثبت احوال (فرزندان زیر18سال)

150,000

15

تائیداجازه نامه ازدارنده حق تقدم نام خانوادگی

300,000

16

صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ،وفات ،تائیدیه شماره ملی وهمچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناءبهزیستی وکمیته امدادامام خمینی

100,000

17

تائید گزارش مفقودی شناسنامه وکارت هوشمند ملی

150,000

18

پاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرستها وگزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هررکورد

10,000

19

پاسخ به استعلامات الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکتها ،بانکها،بیمه ها، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی،دفاتر الکترونیک خدمات قضایی،دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر،دفاتر پلیس +10و موسسات وصندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و .... باستثناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد

2,000

20

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد ،برای شرکتها ،بانکها،بیمه ها، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی،دفاتر الکترونیک خدمات قضایی،دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر،دفاتر پلیس +10و موسسات وصندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و ....

8,000

21

تائید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

100,000

22

صدور گواهی تجرد

750,000

23

صدور گواهی ازدواج وطلاق

750,000

24

ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرار نامه زوجیت

400,000

25

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

100,000

26

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

200,000

27

صدوررونوشت سند ازدواج وطلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

700,000

28

ثبت ولادت وفوت اتباع خارجی

500,000

29

صدورگواهی ولادت وفوت اتباع خارجی (تعویض وفقدان)

300,000

30

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی

700,000

31

درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسنادهویتی باستثناءاشتباه مامور

500,000

32

درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

750,000

33

تنظیم وثبت اقرارنامه نسب درادارات ثبت احوال

500,000

34

صدور گواهی نامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

3,000,000

35

تمدید گواهی نامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

2,000,000

36

صدور پروانه دفاتر و پیشخوان پست

4,000,000

37

تمدید پروانه دفاتر و پیشخوان پست

3,000,000

38

فعالسازی توکن VPNدفاترپیشخوان وپست (اولیه)

1,500,000

39

فعالسازی توکن VPNدفاترپیشخوان وپست (تمدید ، تغییر نام)

1,000,000

40

فعالسازی مجدد توکن VPNدفاترپیشخوان وپست

2,000,000

41

فعالسازی توکن مدیر دفاتر پیشخوان و پست(تمدید،تغییر نام)

1,500,000

42

فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست(تمدید،تغییر نام)

1,000,000

43

فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

2,000,000

44

فعالسازی مجدد توکن(VPN،مدیر فنی) به دلیل خرابی

1,500,000

45

الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجه

500,000

46

تشکیل پرونده اسناد راکد (باستثناء عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و....)

1,000,000

47

ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی

100,000

48

تحویل مدارک مکشوفه

50,000

49

تشکیل پرونده فاقدین ورقه( ماده 45 قانون ثبت احوال)

1,000,000

50

صدور گواهی یکبار خروج از کشور

300,000

51

ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

2,000

52

اجرای احکام کمیسیون تشخیص سن

2,400,000

53

اجرای احکام قضایی مبنی بر فعالسازی موقت اسناد راکد

3,000,000

54

تشکیل پرونده متقاضیان استعلام

5,000,000

55

سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس کارت هوشمند ملی(حضوری و نیمه حضوری)

1,000

56

سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا( تا سطح اعتماد 2)

5,000

57

سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا( تا سطح اعتماد 3)

10,000

58

سرویس امضای الکترونیکی

10,000

درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات جدید

1

ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)

500,000

2

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

600,000

3

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

1,000,000

4

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وپس از آن)

1,500,000

5

تعویض کارت هوشمند ملی-ناشی از تغییر مشخصات سجلی و یا خرابی و ...باستثناءاشتباه مامور

400,000

6

فعالسازی امضاء الکترونیک

300,000


 
 

تماس با ما

 

شیراز - ميدان معلم-بلوار همت جنوبي

اداره کل ثبت احوال فارس

تلفن شیراز  شماره نمابر  ایمیل
071-36322220-2 071-36322016  info@focr.ir
top