ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
جمعه - ۷ آذر - ۱۳۹۹
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

نام گروه  ردیف  عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1399 مبلغ تعرفه (ریال) توضیحات  کارتخوان 
خدمات کارت هوشمند ملی  1 ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) 250,000   ثبت نام و صدور کارت 
2 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 500,000   کارت المثنی نوبت اول 
3 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 700,000   کارت المثنی نوبت دوم 
4 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) 1,000,000   کارت المثنی نوبت سوم و بیشتر 
5 تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ..) باستثناء اشتباه مامور 400,000 چنانچه اشتباه از جانب مامور باشد متقاضی به ادارات ثبت احوال مراجعه و با ورود به سامانه ثبت نام تک مرحله ای و بدون اخذ وجه خدمت ارائه میگردد. تعویض کارت 
6 فعال سازی امضاء الکترونیک  300,000   فعال سازی امضاء الکترونیک 
7        
نام گروه  ردیف  عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1399 مبلغ تعرفه (ریال) توضیحات  کارتخوان 
خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه  1 ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه  300,000 ثبت ولادت و صدور شناسنامه در مهلت 15 روزه و همچنین مشمولین ماده 45 قانون ثبت احوال  ثبت و صدور شناسنامه در مهلت 15 روزه
2 ثبت ولادت بعداز مهلت قانونی (تا 3 ماه) به همراه صدور شناسنامه  350,000 ثبت ولادت و صدور شناسنامه از 16 روز تا 3 ماه  ثبت وصدور شناسنامه از 16 روز تا 3 ماه 
3 ثبت ولادت بعداز مهلت قانونی (از 3 ماه و بعداز آن ) به همراه صدور شناسنامه  550,000 ثبت ولادت و صدور شناسنامه از 3 ماه و بعداز آن  ثبت و صدرو شناسنامه بیش از 3 ماه 
4 تنظیم سندهویتی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن  2,000,000 تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضائی (ابطال صدور ، فرزند خواندگی)و اجرای آرای کمیسیون تشخیص سن در سند هویتی  تنظیم سند هویتی براساس آراء قضائی 
5 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و5و6 ماده 976 و 979 ق. م. و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت  1,000,000 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه  تنظیم سند و صدور - مشمولین موارد 976و979
صدور - فرزند زن ایرانی با مرد خارجی 
بازگشت به تابعیت 
خدمات صدور شناسنامه مجدد 6 صدور شناسنامه مجدد 300,000 اعم از تبصره 1 و2 ماده 36 قانون ثبت احوال  تعویض شناسنامه 
7 صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32و33 قانون ثبت احوال  1,000,000   شناسنامه مجدد- مواد 32و33 ق. ث. ا
8 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) باستثناء مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام  400,000   شناسنامه المثنی نوبت اول 
9 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 700,000   شناسنامه المثنی نوبت دوم 
10 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم به بعد از آن) 2,000,000   شناسنامه المثنی نوبت سوم و بیشتر 
خدمات نام ونام خانوادگی  11 تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی 2,500,000 تجویز سازمان شامل موارد صدور مجوز از طریق دستورالعمل 1/153226 سال 1390 سازمان خواهد بود.  تغییر نام - مجوز سازمان یا حکم قضائی 
12 تغییرنام خانواگی (نوبت اول) 1,000,000 وجه تعرفه در زمان اجرا مجوز در سند اخذ شود. تغییرنام خانوادگی نوبت اول 
13 تغییرنام ونام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام ونام خانوادگی اولیه  2,500,000 وجه تعرفه در زمان اجرا مجوز در سند اخذ شود. تغییرنام و نام خانوادگی نوبت دوم 
بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 
14 تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماه 41 قانون ثبت احوال ( فرزندان زیر 18 سال) 150,000 علاوه بر آن تعرفه صدور شناسنامه مطابق بند 6 نیز اخذ گردد.(وجه تعرفه در زمان تنظیم درخواست تعویض شناسنامه اخذ شود.) تغییر نام خانوادگی ماده 41 ق. ث. ا. 
15 تأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی  200,000 تکمیل فرم اجازه نامه در ادارات اجرایی و در حضور رئیس اداره ثبت احوال  مجوز - حق تقدم نام خانوادگی 
خدمات استعلام ، صدور گواهی و تأییدیه  16 صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات ، وفات ، تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) 100,000   صدور انواع گواهی 
به ازاء هر درخواست استعلام (یک نامه ) از متقاضی ذینفع یا وکیل قانونی وی دریافت گردد.  پاسخ کتبی به استعلامات هویتی 
17 تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی   100,000 تکمیل فرم مفقودی در ادارات اجرایی ثبت احوال در حضور متصدی مربوطه و در دفاتر پیشخوان درحضور مدیر فنی (فرم گزاش مفقودی موضوع نامه شماره 2/12/68306 مورخ 92/8/15 معاونت امور اسناد  تایید گزارش فقدان مدارک هویتی 
18 استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارش های خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر شخص  10,000 تصحیح یا تکمیل اطلاعات و تخصیص شماره ملی به افراد در قالب فهرستهای ارسالی از دستگاهها به استثناء نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی  پاسخ به استعلامات دستی 
19 استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکت ها ، بانکها ، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی  2,000 استعلام الکترونیکی صرفا با دستگاههایی انجام خواهد شدکه با هماهنگی سازمان پس از مبادله تفاهم نامه مجوز لازم را اخذ نموده اند.  اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی 
20 نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد ، برای دستگاههایی نظیر شرکت ها ، بانکها ، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی  8,000 استعلام عکس صرفا با دستگاههایی انجام خواهد شدکه با هماهنگی سازمان پس از مبادله تفاهم نامه مجوز لازم را اخذ نموده اند.  تأیید الکترونیکی عکس 
21 تأیید عکس متقاضیان دردفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال  100,000 افرادی که برای تعویض یا درخواست شناسنامه المثنی دارای مدرک عکس دار معتبر نمی باشند مبلغ مذکور پس از درج مشخصات تأیید کننده عکس از متقاضی مطابق روال دریافت میگردد و فیش مربوطه ضمیمه مدارک می شود. از افرادی که جهت تأیید عکس به نیروی انتظامی معرفی می گردند تعرفه ای دریافت نگردد.  تأیید عکس در دفتر ادارات 
خدمات ازدواج و طلاق  22 صدور گواهی تجرد  500,000 در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال مراکز استانها که دارای نمایندگی وزارت امور خارجه می باشند ، انجام می پذیرد.  صدور گواهی تجرد 
23 صدور گواهی ازدواج و طلاق  500,000 استعلامی است که از طریق دفاتر ازدواج و طلاق از ثبت احوال انجام خواهد پذیرفت لذا مقرر است دستورالعمل مربوطه در شورای عالی ثبت احوال مطرح و پس از تصویب متعاقباً ارسال خواهد شد.  صدور گواهی ازدواج و طلاق 
24 ثبت اقرار نامه زوجیت  300,000 موضوع ماده 32 قانون ثبت احوال  ثبت اقرار نامه زوجیت 
25 انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن ) 50,000 گزارش اعلامیه ازدواج از طریق سامانه olap در دسترس ادارات کل استانها می باشد. دفاتر ازدواج موظفند در پایان هر ماه به ازاء هر واقعه ازدواج تعرفه مربوطه را واریز نمایند. (برابر قانون بودجه سال 1397 کشور ) انتقال واقعه ازدواج 
26 انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن ) 200,000 گزارش اعلامیه طلاق از طریق سامانه olap در دسترس ادارات کل استانها می باشد. دفاتر طلاق موظفند در پایان هر ماه به ازاء هر واقعه طلاق تعرفه مربوطه را واریز نمایند. (برابر قانون بودجه سال 1397 کشور ) انتقال واقعه طلاق 
27 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور  700,000 صرفا توسط اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور صورت می پذیرد. رونوشت ازدواج ایرانیان مقیم خارج 
رونوشت طلاق ایرانیان مقیم خارج 
خدمات اتباع خارجی  28 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی  300,000 جهت تنظیم اسناد ولادت و وفات و صدور گواهی مربوطه  ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی 
29 صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) 150,000   گواهی ولادت اتباع - تعویض /فقدان
گواهی فوت اتباع - تعویض /فقدان 
سایر خدمات هویتی  30 اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی  700,000 مصادیق بارز آن : تغییر مندرجات و اصلاح و تکمیل مشخصات مانند اثبات نسب و سیادت ، تغییر جنسیت و ...  اجرا احکام قضایی در اسناد هویتی 
31 درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مأمور  300,000 تغییر نام از طریق دستورالعمل 1/578 سال 1388 نیز مشمول اخذ تعرفه خواهد بود.  درخواست رسیدگی هیات حل اختلاف 
32 درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن  500,000 همزمان با اخذ درخواست از متقاضی دریافت می شود (تعرفه صدور شناسنامه جداگالنه مطابق بند 6 دریافت گردد.) درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص 
33 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال  300,000 تکمیل فرم ثبت اقرارنامه نسبت در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال (نمونه شماره 3) تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در اداره 
خدمات دفاتر پیشخوان  34 صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست  2,000,000 شامل تمدید سالیانه نیز می باشد.  صدور /تمدید گواهینامه مدیرفنی 
35 صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست  3,000,000 همزمان با تحویل گواهی از متقاضی (صاحب آن) اخذ گردد شامل تمدید سالیانه نیز می گردد. صدور / تمدید پروانه دفاتر 
36 فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید ، تغییرنام) 1,000,000 تهیه توکن به عهده دفتر می باشد.  فعالسازی توکن VPNاول / تمدید /تغییر
37 فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست  2,000,000 در صورت مفقود شدن توکن و راه اندازی مجدد آن دریافت میگردد.  فعالسازی مجدد توکن VPN
38 فعالسازی توکن مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید ، تغییرنام) 1,000,000 تهیه توکن به عهده دفتر می باشد.  فعالسازی توکن - فنی اول / تمدید / تغییر
39 فعالسازی مجدد توکن مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست  2,000,000 در صورت مفقود شدن توکن و راه اندازی مجدد آن دریافت میگردد.  فعالسازی مجدد توکن مدیرفنی 
40 فعالسازی مجدد هر توکن (VPN، مدیرفنی ) به دلیل خرابی  1,500,000 در صورتی که توکن به هر دلیلی از لحاظ فیزیکی معیوب شود.  فعالسازی مجدد توکن VPN معیوب 
فعلاسازی مجدد توکن معیوب 
  41 الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی  300,000   الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع 
42 تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور  1,000,000   اسناد راکد ایرانیان خارج از کشور 
43 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی  100,000   ثبت فرزندان اتباع در اسناد مادر ایرانی 
44 تحویل مدارک مکشوفه  50,000   تحویل مدارک مشکوفه 
45 تشکیل پرونده فاقدین ورقه (ماده 45 قانون ثبت احوال) 1,000,000   تشکیل پرونده فاقدین ورقه - ماده 45
46 صدور گواهی یکبار خروج از کشور  200,000   صدرو گواهی یکبار خروج از کشور 
47 ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش  1,000   اطلاعات آماری شخص حقیقی و حقوقی 

تماس با ما

 

شیراز - ميدان معلم-بلوار همت جنوبي

اداره کل ثبت احوال فارس

تلفن شیراز  شماره نمابر  ایمیل
071-36322220-2 071-36322016  info@focr.ir
top